Ολοκληρωμένη Διαδικασία Προπονητικής Υποστήριξης
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Προπονητικής Υποστήριξης

Καθορισμός στόχου υγείας μέσω της άσκησης:

 • Εξατομικευμένα λειτουργικά οφέλη της υγείας  μέσω της άσκησης
 • Βιολογικά  οφέλη της υγείας μέσω της άσκησης
 • Περαιτέρω αύξηση κινήτρων προπόνησης μέσω του καθορισμού αγωνιστικού στόχου

Ανάλυση κύριας και δευτερεύουσας μορφής άσκησης:

 • Επιλογή της κατάλληλης κύριας μορφής άσκησης και σαφής διαχωρισμός της, από τις υπόλοιπες μορφές άσκησης
 • Επιλογή των κατάλληλων μονοαρθικών ασκήσεων για την μεγιστοποίηση των  λειτουργικών οφελών της υγείας

Περιοδική αξιολόγηση σωματομετρική – εργομετρική:

 • Σωματομετρική αξιολόγηση: περιλαμβάνει τις απαραίτητες μετρήσεις για τον σαφή προσδιορισμό της σωματικής κατάστασης όπως βάρος/ ανάστημα/σύσταση σώματος και αξιολόγηση αυτών για τον καθορισμό στόχου.
 • Εργομετρική αξιολόγηση: περιλαμβάνει τις απαραίτητες μετρήσεις για τον σαφή προσδιορισμό της απόδοσης του σώματος και του μεταβολισμού κατά την διάρκεια της άσκησης όπως καταγραφή αθλητικών επιδόσεων και καταγραφή μεταβολικών μεταβολών και αξιολόγηση αυτών για τον καθορισμό στόχου.

Δόμηση εξατομικευμένου προγράμματος προπόνησης:

 • Καθορισμός προπονητικών μονάδων μηνιαίου προπονητικού πλάνου
 • Συγκεκριμένη ημέρα-ώρα εκτέλεσης της προπόνησης
 • Διαχωρισμός προθέρμανσης γενικής και ειδικής /κύριου μέρους προπόνησης  /αποκατάστασης
 • Επιλογή εξατομικευμένων παραμέτρων προπόνησης όπως καρδιακή συχνότητα, μέθοδο αντίστασης, όγκος και ταχύτητα προπόνησης, επιλογή συγκεκριμένου μέρους-διαδρομής   εκτέλεσης της άσκησης
 • Παρατηρήσεις δεδομένων προπόνησης
 • Αξιολόγηση περατωμένου προγράμματος προπόνησης

espagr