Ολοκληρωμένη Διαδικασία Διατροφικής Φροντίδας
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Διατροφικής Φροντίδας

Αξιολόγηση Διατροφικής Κατάστασης:

 • ανίχνευση διατροφικού κινδύνου ή διατροφικής διαταραχής
 • ανάλυση σύστασης σώματος
 • συλλογή – αξιολόγηση πληροφοριών (ιατρικό, διατροφικό και κοινωνικό ιστορικό του περιστατικού,  φυσική εξέταση, σωματομετρικοί, βιοχημικοί δείκτες). 

Εκτίμηση διατροφικών προβλημάτων – αξιολόγηση αναγκών: Διατροφική Διάγνωση

Καθορισμός εξατομικευμένων στόχων διατροφικής τροποποίησης (πρωτεύοντες- δευτερεύοντες στόχοι): Καθρορισμός Προτεραιοτήτων, Καθορισμός Στόχων     

Σχεδιασμός διατροφικής παρέμβασης :

 • συστάσεις εφαρμογής στο σχήμα διατροφικής αντιμετώπισης                                                                                                                            
 • σχεδιασμός στρατηγικών & δραστηριοτήτων αλλαγής διατροφικής συμπεριφοράς για την κάλυψη στόχων (κατά προτεραιότητα)
 • κατάρτιση σχήματος διατροφικής αντιμετώπισης

Επανέλεγχος – Επαναξιολόγηση – Επαναπροσαρμογή:                    

 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων στόχων (σωματικό βάρος, ποσοστά λιπώδους, μυικής μάζας, υγρά κ.λ.π)
 •  Διερεύνηση επιπλέον στόχων, για κάλυψη αναγκών (στόχοι υγείας, βιοχημικοί δείκτες κ.α.)

Επανεκπαίδευση στην εφαρμογή στρατηγικών:

 • Τακτικές συντήρησης αποτελέσματος
 • Ενίσχυση ικανότητας επίλυσης «εμποδίων» ή ερεθισμάτων που οδηγούν σε υποτροπή
 • Επίτευξη μακροπρόθεσμης διατροφικής αλλαγής – αυτονομία

espagr